Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizování celé akce, všem sponzorům a zejména vinařům, kteří poskytli bezplatně vzorky svých vín a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme všem hodnotitelům, kteří se objektivním posuzováním vzorků zasloužili o vyhodnocení všech vystavovaných vín.

Noc sklepů 27. dubna od 14:00

Zájezd 4.5. Wachau - Spitz doc